خدمات - مالی و حسابداری | ایران فوروارد

حرکت به سمت بالا

گروه ها

كامپيوتر
آموزش
املاك
اتومبيل
لوازم
خدمات
بازار كار
صنعت
ارتباط

تعرفه ثبت آگهی

تا اطلاع ثانوی تعرفه ها شکسته شد
آگهی عکس دار ___ رایگان
آگهی لینک دار ___ 15000 تومان
ویژه عکس دار ___ 10000 تومان
هر ستاره ___ 1000 تومان
آگهی 7 ستاره ___ 22000 تومان

تبلیغات بنریمحل تبليغات شما


درج آگهی رایگان-iranbehniaz-ایران بهنیاز

لینکهای ویژه


جستجوي مرتبط


تازه‌هاي خدمات - مالی و حسابداری (صفحه 6 از 13)
‪۱۳۹۲/۱۱/۱۲ نرم افزار حسابداری هزاره
امکاناتانحصارینرمافزار : 1.کاربریآسانوبدوننیازبهعلمحسابداری باهزارهشمامیتوانیدبهسادگیوپسازآموزشاتاولیهما،بهراحتیوبدونهیچدغدغهایبهامورمالیخودرسیدگیکنید .اینیکادعانیست،ماراحتیکاربانرمافزاررابرایشماتضمینمیکنیم. 2.تقویم اینواقعابینظیراستکهشمابتوانیددرنرمافزارحسابداریخودتقویمیداشتهباشیدکهدرآنهمقرارهایملاقاتخودراثبتکنیدوهمازسررسیدچکهایخودمطلعشوید.لازمبهذکراست،نرمافزاربرایهرکدامازچکهاوقرارهاثبتشده،بهشماپیغاممیدهد. 3.فیلترکردن فرقینداردشمادرچهقسمتیازنرمافزارهستید،لیستفاکتورهایخریدرامشاهدهمیکنیدیافاکتورهایفروشویاحتیتماماسنادثبتشدهو... درهرجاینرمافزارکهباشید،بااینقابلیتمنحصربهفرد،میتوانیددرکسریازثانیهباپارامترهایازقبیلنام،تاریخ،مبلغ،شمارهفاکتورو ... اسنادخودرافیلترکنیدوبهسندیاسندهایموردنظردسترسیپیداکنید. 4.آپدیترایگانوبدوندردسر درسایرنرمافزارهایحسابداری،شمابرایبهروزرسانینرمافزاربایدیکفایلپشتیبانتهیهکنید،نسخهقبلیراپاککردهونسخهجدیدراازسایتمربوطهدانلودکنید.سپسنسخهدانلودشدهرانصبکردهوفایلپشتیبانرابارگذاریکنید. واینمجموعهعملیاتیاستکهبرایهرباربهروزرسانی،بایدطیشود.ولیدرهزارهبایککلیک،تماماینکارهاخودبهخودانجاممیشود. 5.باتوجهبهتیمقدرتمندهزارهوامکاناتکمنظیرما،نیازیبهتوضیحنیستکهنصبوراهاندازینرمافزاربررویسییستمشما،بهسادگیهرچهتمامترانجامخواهدشد. 6.ارسالحسابدار ماتمامامکاناترابرایآموزششماتدارکدیدهایم.بعدازنصبوراهاندازینرمافزار،ماتیمفنیخودرابهبعدازنصبوراخاندازیسیستم،یکحسابداربرایآموزشکارکردنبانرمافزارنزدشمافرستادهخوتهدششد. تاسهروز. -اینفقطبخشیازامکاناتکمنظیرهزارهاست.صبورباشید.. مابخشیعظیمیازامکاناتوکارآییهایانحصاریخودرابرایغافلگیرکردنشمانگهداشتهایم. پسازنصبنرمافزار،منتظربهروزرسانیهایماباشید.بادیدنامکاناتاضافهشدههیجانزدهخواهیدشد. هزاره،جادویهزارهسوم..... www.hezarehsoft.com ...
350000
سعید نصرابادی ، تلفن : 05112252837

‪۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ثبت ورتبه بندي خدمات مشاوره
ارائه خدمات ثبت شرکتها ، تغییرات ، علائم ، ثبت در مناطق آزاد ، ثبت تعاونی ثبت شرکت ، اخذ اقامت ...
امین پایتخت امین پایتخت ، تلفن : 02188935070-74

‪۱۳۹۲/۰۹/۲۵ شرکت خدمات مالی و حسابداری کاردان
تهیه و تنظیم اظهارنامه وارزش افزوده تهیه طرح توجیهی وصورتهای مالیاتی جهت دریافت تسهیلات بانکی تهیه دیسکت بیمه ودارایی حسابداری پاره وقت ...
0
محمد عارف کاظم پور ، تلفن : 2223922

‪۱۳۹۲/۰۹/۲۰ حسابدار
کلیه امور حسابداری - مالیاتی - اظهارنامه و... با مبلغ توافقی ...
azadeh farahani ، تلفن : 09128181512

‪۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ثبت شرکت رایگان
عنوان : ثبت شرکت رایگان به مناسبت افتتاح شعبه کرج کلیه صورتجلسات و حق الوکاله ثبت شرکت به صورت رایگان می ...
shaya sabt ، تلفن : 02632238541

‪۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ثبت شرکت رایگان
عنوان : ثبت شرکت رایگان به مناسبت افتتاح شعبه کرج کلیه صورتجلسات و حق الوکاله ثبت شرکت به صورت رایگان می ...
shaya sabt ، تلفن : 02632238541

‪۱۳۹۲/۰۹/۰۴ ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج تغییرات
عنوان : ثبت شرکت در کرج ثبت برند در کرج تغییرات شرکت در کرج تشکیل پرونده مالیاتی در کرج کارت ...
shaya sabt ، تلفن : 02632238541

‪۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ثبت شرکت رایگان
موسسه ثبت شایا با سالها تجربه ی موفق و همچنین با دارا بودن وکلا، مشاوران و نیروهای متخصص و ...
shaya sabt ، تلفن : 02632238541

‪۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ثبت شرکت رایگان
عنوان : ثبت شرکت رایگان به مناسبت افتتاح شعبه کرج کلیه صورتجلسات و حق الوکاله ثبت شرکت به صورت رایگان می ...
shaya sabt ، تلفن : 02632238541

‪۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ثبت شرکت رایگان
عنوان : ثبت شرکت رایگان به مناسبت افتتاح شعبه کرج کلیه صورتجلسات و حق الوکاله ثبت شرکت به صورت رایگان می ...
shaya sabt ، تلفن : 02632238541

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.
اين سايت در ستاد ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.


www.iranforward.com | 2011-16